Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

План-прием

Минимални балове, по които са приети учениците за учебната 2019 г. - 2020 г. в ПГСЕУ-Тетевен:

ПРОФЕСИЯ "Техник по автотранспортна техника"             - 54

ПРОФЕСИЯ  "СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"     - 100

ПРОФЕСИЯ  "СТРОИТЕЛ"                                                         - 30

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

 • Дневна – 8 – 12 клас
 • Самостоятелна – 8– 12 клас

 

ПЛАН – ПРИЕМ:

 

За учебната 2019/ 2020 година училището има утвърден план – прием по следните професии и специалности:

І. ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ

     СПЕЦИАЛНОСТ:ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ – прием след 7  клас

 

ІІ. ПРОФЕСИЯ: СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

     СПЕЦИАЛНОСТ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - прием след 7  клас

 

ІІІ.Професия: Техник по автотранспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника – прием след 7 клас

 

IV. ПРОФЕСИЯ: Оператор в производството на облекло"  

     СПЕЦИАЛНОСТ: „Производство на облекло от текстил“ - прием след 7 клас

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА VIII КЛАС

 • СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :

  Етап

  Подаване на документи

  Обявяване списъците на приети

  Записване на приети-те

  Обявяване броя на не-заетите

  ПЪРВИ

  03 – 05 юли

  2019 г. вкл.

  до 11 юли

  2019 г. вкл.

  до 16 юли 2019 г. вкл.

  16 юли

  2019 г. вкл.

  ВТОРИ

  до 16 юли

  2019 г. вкл.

  до 18 юли

  2019 г. вкл.

  до 22 юли

  2019 г. вкл.

  до 23 юли

  2019 г. вкл.

  ТРЕТИ

  24 – 25 юли

  2019 г. вкл.

  29 юли

  2019 г. вкл.

  31 юли

  2019 г. вкл.

  01 август

  2019 г.

 •  

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС:

  1. заявление до директора /по образец на училището/;

  2. оригинал на свидетелство за завършено основно образование след VII клас,;

  3. оригинал на медицинско свидетелство, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно на здравословното състояние на ученика.издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

   

   Работно време: 08:00 ч. - 16:00 ч.

 

ЗА КОНТАКТИИ ИНФОРМАЦИЯ:

 • E-mail: pgseu_teteven@mail.bg,, тел. 0678 5-25-33;

 • сайт: pgseu-teteven.com