Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Подготовка за организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование