Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Прикачени документи

46. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
45. График консултации на преподавателите по учебни предмети- първи срок
44. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДAНЕ НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ
43. ГРАФИК ДЧК - ПЪРВИ СРОК
42. ГРАФИК ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИТЕ - 1 срок
1. Учебен план 2022-2023 професия Строител XII клас
2. Учебен план 2022-2023 професия Строител XI клас
3. Учебен план 2022-2023 професия Строител X клас
4. Учебен план 2022-2023 професия Строител IX клас
5. Учебен план 2022-2023 професия Строител IX клас
6. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ: МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО - 10 КЛАС
7. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ: МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО - 12 КЛАС
8. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ: МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО - 9 КЛАС
9. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ: МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО - 8 КЛАС
10. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ:ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - 12 КЛАС
11. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ:ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - 11 КЛАС
12. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ:ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - 10 КЛАС
13. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ:ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - 9 КЛАС
14. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ:ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - 8 КЛАС
15. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ:СЪТРУДНК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - 12 КЛАС
16. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ:СЪТРУДНК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - 11 КЛАС
17. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ:СЪТРУДНК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - 10 КЛАС
18. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА, ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - 9 КЛАС
19. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
20. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГСЕУ-ТЕТЕВЕН
21. ПРАВИЛНИК ДЕЙНОСТ ПГСЕУ 2022-2023 г.
22. План програма за реализиране на дейности с цел намаляване на безпричинните отсъствия
23. План към стратегията 2022-2023
24. МЕРКИ за работа в ПГСЕУ в условия на COVID -19
25. Мерки за повишаване качеството на образованието
26. Етичен кодекс 2021-2022
27. Годишен план за дейността на ПГСЕУ - Тетевен 2022-2023
28. Инфо_156_-_европейско_прил._проф._квалиф.
29. Инфо 156 - европейско прил дипл СО
30. Инфо_155_-_удост._свидет_валидиране_проф._квалиф.
31. 154_-_удостов_проф_обучение_и_СПК
32. Инфо_153_-_дубликати
33. Инфо_148_-_издаване_служ__бележка_за_допускане_ДЗИ_2
34. 147_-_служ_бележка_за_подадено_заявление_ДЗИ_1
35. Инфо_143_-_валидиране
36. Инфо_141_-_диплома
37. Заявление_записване
38. Инфо_138_-_приемане_и_преместване
39 .Заявление за издаване на дубликат
40. Правила_за_безопасен_интернет-ДАЗД
41. Готови_ли_сме_за_учебната_година