Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Документи 2023-2024 година

Прикачени документи

Учебен план 2023-2024 професия Помощник в строителството VIII клас
Учебен план 2023-2024 професия Шивач VIII клас
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПГСЕУ - 2023-2024 ГОДИНА
МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - ПГСЕУ -ТЕТЕВЕН
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСЕУ 2023 - 2024 година
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО2023-2024 г.
План за действие към стратегията 2023 - 2024 година
Стратегия за развитие на училището 2021 г.-2024 г
Учебен план 2023-2024 професия Техник по транспортна техника XI клас
Учебен план 2023-2024 професия Строител XII клас
Учебен план 2023-2024 професия Строител XI клас
Учебен план 2023-2024 професия Строител X клас
Учебен план 2023-2024 професия Строител IX клас
Учебен план 2023-2024 професия Строител VIII клас
Учебен план 2023-2024 професия Техник по транспортна техника XII клас
Учебен план 2023-2024 професия Техник по транспортна техника X клас
Учебен план 2023-2024 професия Техник по транспортна техника IX клас
Учебен план 2023-2024 професия Техник по транспортна техника VIII клас
Учебен план 2023-2024 професия Сътрудник в малък и среден бизнес 12 клас
Учебен план 2023-2024 професия Сътрудник в малък и среден бизнес 11 клас
Учебен план 2023-2024 професия Оперативен счетоводител 10 клас
Учебен план 2023-2024 професия Сътрудник в малък и среден бизнес 8 клас
Учебен план 2023-2024 професия Моделиер-технолог на облекло X клас
Учебен план 2023-2024 професия Моделиер-технолог на облекло IX клас
Учебен план 2023-2024 професия Моделиер-технолог на облекло VIII клас