Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Други документи на училището

 

Готови ли сме за учебната година?

 

Правила за безопасен интернет-ДАЗД

 

Инфо 138 - приемане и преместване

 

Заявление записване

 

Инфо 141 - диплома

 

Инфо 143 - валидиране

 

Инфо 147 - служ бележка за подадено заявление ДЗИ 1

 

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

 

Инфо 153 - дубликати

 

Заявление за издаване на дубликат

 

Инфо 154 - удостоверение професионално обучение и СПК

 

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

 

Инфо 156 - европейско прил дипл СО

 

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

 

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

 

Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID – 19 през учебната 2021/ 2022 година

 

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Заповед допълнителен бюджет

 

Допълнителен бюджет

 

Организация за провеждане на приравнителни изпити

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ