Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Ръководство на училището

Директор:

Йочка Лазарова Вълчева

Специалност: Българска и френска филология

 

Заместник – директор:

Детелина Конова Събева

Специалност:  Българска и руска филология