Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Моделиер - технолог на облекло

Моделиерът – технолог на облекло след завършване на обучението си по специалността може да разчита скици, конструира, моделира облекло от текстил, да чертае основни конструкции и моделни разработки, да изработва кройки и шаблони на облеклото.

 

Специалност - „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"


Обучението е в реална работна среда – дуална форма на обучение. Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация. Квалификационната степен дава възможност за разкриване на собствен бизнес - модно ателие,шивашка фирма, както и ръководни длъжности в модни и шивашки фирми.