Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

План-прием

Утвърден план прием за учебната 2020г.-2021г. съгласно заповед № РД-10-141/29.04.2020г.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

 • Дневна – 8 – 12 клас
 • Самостоятелна – 8– 12 клас

 

ПЛАН – ПРИЕМ:

 

За учебната 2020/ 2021 година училището има утвърден план – прием по следните професии и специалности:

І. ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ

     СПЕЦИАЛНОСТ:ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ – прием след 7  клас

 

ІІ. ПРОФЕСИЯ: СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

     СПЕЦИАЛНОСТ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - прием след 7  клас

 

ІІІ.Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника – прием след 7 клас

 

IV. ПРОФЕСИЯ: „Моделиер - технолог на облекло"  

     СПЕЦИАЛНОСТ: „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил “ - прием след 7 клас

 

 

              За  подробна информация щракнете тук!      

 

 

 

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА VIII КЛАС

 • СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :

  Етап

  Подаване на документи

  Обявяване списъците на приети

  Записване на приети-те

  Обявяване броя на не-заетите

  ПЪРВИ

     

  .

   

  ВТОРИ

         

  ТРЕТИ

   

   

     
 •  

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС:

  1. заявление до директора /по образец на училището/;

  2. оригинал на свидетелство за завършено основно образование след VII клас,;

  3. оригинал на медицинско свидетелство, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно на здравословното състояние на ученика.издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

   

   Работно време: 08:00 ч. - 16:00 ч.

 

ЗА КОНТАКТИИ ИНФОРМАЦИЯ:

 • E-mail: pgseu_teteven@mail.bg,, тел. 0678 5-25-33;

 • сайт: pgseu-teteven.com