Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

История на училището

   Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги – град Тетевен е наследник на Оздравителна професионална гимназия “Иван Вазов” – Тетевен и Професионална гимназия по строителство “Баньо Маринов” – Тетевен.


   През 1953 год. с Решение на ИК на ОНС – Плевен се открива в град Тетевен Горско климатично основно училище за деца, преболедували от специфични белодробни заболявания. Мотивите и предпоставките за откриването са благоприятните климатични условия в Предбалкана, поречието на река Вит и ландшафтът на планинския град Тетевен.


   На 16 септември 1963 година се поставя се началото на ПТУ по Сградостроителство със Заповед на МПК – 11-а т.16/16/1963 год. Сградостроителният отдел при Техникум по горска промишленост – град Тетевен се обособява в самостоятелно Професионално-техническо училище по сградостроителство. Изучаваните професии в училището са: “Строител” и “Електромонтьор”. Патрон на училището става местният революционер, участник в четата на Панайот Хитов, предводител на руските войски през Освободителната Руско-турска война от 1877/78 година, градоначалник на София, а след обявяването на Кресненско - Разложкото въстание от 1878 година - негов главен войвода, освободителят на Тетевен и Банско - Баньо Маринов. За половинвековния юбилей професия „Строител“ са завършили около 4000 ученици със специалности: „Строително бояджийство“, „Зидаромазачество и мозайка“, „Зидаро-кофражист“, „Мозайки, облицовки и настилки“, “Индустриализирано строителство“, „ВиК“, „Електрически инсталации в сгради“, „Парково строителство“, „Външно и вътрешно оформяне на сгради“, „Вътрешни облицовки и настилки“.

 

      Със Заповед РД – 14 – 117 от 15.07.2009 год. на Министъра на МОН – Оздравителна професионална гимназия “Иван Вазов” – Тетевен и Професионална гимназия по строителство “Баньо Маринов” – Тетевен се преобразуват в Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги.

 

Едно ново начало, което обаче има своя история и традиции.