Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Новини

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Седмично разписание на учебните часове за втори учебен срок на учебната 2020 г. - 2021 г.

Седмично разписание на учебните часове за втори учебен срок на учебната 2020 г. - 2021 г.

Разписание на учебните часове 04.02.2021 - 17.03.2021 г.

Разписание на учебните часове 04.02.2021 - 17.03.2021 г.

Разписание на учебните часове 30.11.2020 - 21.12.2020 г.

Разписание на учебните часове 30.11.2020 - 21.12.2020 г.

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 30.11.2020 - 21.12.2020 г.

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 30.11.2020 - 21.12.2020 г.

Заповед за есенна ваканция

Заповед за есенна ваканция

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА В ПГСЕУ-ТЕТЕВЕН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА В ПГСЕУ-ТЕТЕВЕН

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

График дистанционно обучение

График дистанционно обучение ...

Важно!!!

Обръщение към родителите от Директора на ПГ по СЕУ - Тетевен     Уважаеми родители,    Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим ...