Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И ...

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПГСЕУ-ТЕТЕВЕН 2021/2022 г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: Дневна Самостоятелна – само за ученици в дневна форма на обучение в ПГСЕУ – Тетевен - като санкция - и ученици, които към 15.09.2021 година се обучават в самостоятелна форма на обучение в ...

Начало на учебната 2021-2022 година

Уважаеми ученици, колеги учители, родители, възпитаници и приятели на ПГСЕУ-Тетевен! Първият звънец ще оповести началото на новата учебна 2021 -2022 година на 15 септември в 09,30 часа в двора на училището! Ще бъдем щастливи да бъдете с нас, за да отбележим тържествено този важен ...

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" - До 12 септември

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Седмично разписание на учебните часове за втори учебен срок на учебната 2020 г. - 2021 г.

Седмично разписание на учебните часове за втори учебен срок на учебната 2020 г. - 2021 г.

Разписание на учебните часове 04.02.2021 - 17.03.2021 г.

Разписание на учебните часове 04.02.2021 - 17.03.2021 г.

Разписание на учебните часове 30.11.2020 - 21.12.2020 г.

Разписание на учебните часове 30.11.2020 - 21.12.2020 г.

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 30.11.2020 - 21.12.2020 г.

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 30.11.2020 - 21.12.2020 г.

Заповед за есенна ваканция

Заповед за есенна ваканция

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА В ПГСЕУ-ТЕТЕВЕН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА В ПГСЕУ-ТЕТЕВЕН

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

График дистанционно обучение

График дистанционно обучение ...

Важно!!!

Обръщение към родителите от Директора на ПГ по СЕУ - Тетевен     Уважаеми родители,    Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим ...