Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

В ПГСЕУ за периода - 14.02.2022 г. - 18.02.2022 г. присъствено се обучават  48 ученици от 9-те и 11-те класове, подали декларация за съгласие за тестване на ученици над 14-годишна възраст, с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при висока заболяемост повече от 250 на 100 000 на ниво община. За останалите ученици обучението е в ОРЕС – в платформата Google Classroom  - с изградени класни стаи по предмети.

Болни учители от КОВИД-19 - няма

Болни ученици от КОВИД-19 - няма