Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

СЪОБЩЕНИЕ

Приравнителните изпити за учебната 2021/2022 г. да се проведат от 27.09.2021 г. до 22.10.2021 г.

Срок за изготвяне на изпитните материали - 24.09.2021 г.

Начален час на провеждане на всички изпити  е от 14.00 ч. в дните понеделник, вторник и сряда и от 13.30 в дните четвъртък и петък

Място на провеждане на изпитите – кабинет № 4 

Време и място за проверка на изпитните работи - до три дни в учителската стая.

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпитите – 25.10.2021 г..при класния ръководител