Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Седмично разписание на учебните часове за втори учебен срок на учебната 2020 г. - 2021 г.